Politieke vernieuwing: schaf de lijststem af, maak van traditionele partijen politieke bewegingen.

mei 16, 2017

 

We zien te weinig vernieuwing en diversiteit bij onze moederpartij. Daar maken we ons zorgen over. Politieke partijen, zeker de traditionele, zijn nog steeds geweldige organisaties om de toekomst van onze maatschappij mee vorm te geven. Dan moeten ze wel dringend open durven staan voor vernieuwing. Anders zijn ze over tien jaar verdwenen.

Wat is daarvoor nodig?

De lijststem afschaffen, en snel graag. We snappen eigenlijk  niet dat dit nog bestaat. Een lijststem zorgt ervoor dat de volgorde waarin kandidaten zich presenteren heel bepalend wordt voor wie verkozen wordt. Dat kan anno 2017 beter: zet kandidaten gewoon in willekeurige volgorde. Bij elektronisch stemmen kan dat zelfs verschillen voor elke kiezer. Daardoor telt de inhoudelijke sterkte van kandidaten en niet langer zijn of haar plaats op de lijst.

Daarnaast is het even belangrijk dat mentaliteit en structuren binnen traditionele partijen veranderen. Echt politiek engagement – naar buiten gaan, de boer op, mensen betrekken en in beweging krijgen, ondernemer, arbeider, whatever zijn- moet doorslaggevend zijn, niet de tijd dat je binnen de partij spendeert. 

Wij zijn geen quota-denkers. Wij denken niet dat je holebi moet zijn om rechten voor holebi’s te verdedigen, of allochtoon om discriminatie op de arbeidsmarkt op te lossen. Wij pleiten ook niet voor quota voor jongeren. Vernieuwing moet fundamenteel vorm krijgen. Dan krijg je automatisch een gezonde doorstroming in leden en mandatarissen, die representatief is voor onze samenleving.

De interne lijstvorming, die nu gebeurt in zogenaamde OKL’s, gooien we daarom overboord. We geven de kans aan iedereen om een project voor te stellen en dat te presenteren, bvb. via online platformen. Zo kan er uiteindelijk in congresvorm beslist worden wie de kieslijsten gaat bevolken.

Iedereen die de vrijheidswaarden van onze liberale beweging  genegen is, moet de kans krijgen om ze te vertegenwoordigen. Laten we daar nu werk van maken voor het te laat is. En marche!

 

In de media:

 

Geef je mening op Facebook.

Bekijk hier het artikel in De Standaard.

Ook De Redactie en Knack berichtten over ons voorstel.

e3214f7a-3996-11e7-8f8b-a73856baafb4