Integratie van personen met een beperking

juli 12, 2017

Integratie van personen met een beperking

Mensen met een beperking hebben het meestal moeilijker om zich te integreren in de maatschappij.  Hoewel ze ook over verschillende talenten beschikken, laat hun fysieke situatie het niet altijd toe om het volle potentieel uit hun talenten te halen.  In dat geval kunnen kleine aanpassingen al een hulp zijn om toch een zo normaal mogelijk leven te leiden, maar soms zijn ingrijpende aanpassingen vereist.

Deze aanpassingen kunnen persoonlijk zijn, zoals aangepast bureaumateriaal of een aangepaste wagen, of kunnen structureel zijn, zoals een brede lift in een gemeentehuis, een oprijlaan aan bedrijf of een verhoogd perron aan een bushalte.

Persoonlijke aanpassingen worden in Vlaanderen afgehandeld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de VDAB in geval het aanpassingen betreft op de werkvloer.  Hoewel deze diensten voortreffelijk werk leveren, is er een gebrek aan een enkel loket om de nodige aanpassingen bij de juiste instantie te krijgen, noch is er een mogelijkheid om de dossier elektronisch in te dienen of op te volgen.

Voor structurele aanpassingen is het vooral de overheid die van in het begin rekening zou moeten houden bij de bouw van nieuwe infrastructuur.  De Belgische overheden zijn hier echter geen kampioenen in.  Goede voorbeelden hiervan zijn nieuwe openbare gebouwen of diensten die worden gerealiseerd zonder dat ze goed voorzien zijn van de nodige aanpassingen zoals het MAS (wel een lift, maar niet tot op de dakverdieping), de verschillende metro’s (geen liften), De Lijn en de NMBS die mensen met een beperking verplichten om tenminste 2 dagen op voorhang een aanvraag tot bijstand in te dienen..

Jong VLD pleit voor de vereenvoudiging van de administratieve overlast waar mensen met handicap mee te maken krijgen.  De oprichting van één enkel loket waarin mensen met een handicap de nodige ondersteuning kunnen aanvragen kan hier al een grote stap voorwaarts zijn.

Jong VLD vraagt de Belgische overheden een handicaptoets te doen bij elk nieuw project dat ze realiseren.

Jong VLD vindt dat diensten van openbaar nut zich sneller ten dienste moeten kunnen stellen voor mensen met een handicap.  Het reserveren van een trein of bus zou dus niet meer 2 dagen op voorhand moeten gebeuren, maar zou realtime en op locatie mogelijk moeten worden.

Meer weten?

  • Wordt nog aangevuld

Comperatieve voordelen uitgelegd door Learn Liberty


 

De beste les in vrije handel: niemand weet hoe je een potlood maakt, door Milton Friedman.