Ziekte en Invaliditeit

juli 12, 2017

Ziekte en Invaliditeit

De sociale zekerheid is opgericht om mensen met pech te beschermen tegen inkomensverlies.  Het systeem is gebaseerd op een verzekeringsprincipe waarin iedereen die werkt bijdraagt aan het systeem.  Dit systeem is mooi en wordt door vele landen als voorbeeld aanzien doch brengt het ook wat problemen met zich mee.

Door misbruiken zijn er allerhande regels ingevoerd die ervoor zorgen dat er een hele administratie aan het werk moet zodra iemand een arbeidsongeval heeft of ziek wordt.  Deze regels zorgen er soms zelfs voor dat mensen die werkelijk in dergelijke situatie belanden, niet erkend worden en dus hun bescherming verliezen.  Ook het feit dat er een stevig prijskaartje hangt aan dit deel van de sociale zekerheid spreekt niet echt in het voordeel.

Liberalen zijn ervan overtuigd dat een bescherming tegen ziekte en invaliditeit nodig is als bescherming.  De vraag is echter of de overheid deze taak wel op zich moet nemen, wetende dat er nog andere succesvolle manieren zijn om zich te beschermen tegen ziekte en invaliditeit.

Jong VLD pleit voor een rationalisering van de ziekte en invaliditeitsverzekering met een kosten-batenanalyse.  Geen enkel taboe mag hier in de weg staan.

Jong VLD is voorstander om private verzekeringspartners te betrekken in de sociale zekerheid om de betaalbaarheid te verzekeren.  Ook zij beschikken over kennis die de sociale zekerheid kan optimaliseren in haar werking.

Meer weten?

  • Wordt nog aangevuld

Comperatieve voordelen uitgelegd door Learn Liberty


 

De beste les in vrije handel: niemand weet hoe je een potlood maakt, door Milton Friedman.