Jong VLD: Woning kopen? Geen notaris meer nodig.

september 20, 2017

Jong VLD wil “smart contracts” via blockchain wettelijke erkenning geven voor de aankoop van woningen.

Wie een huis koopt, moet daarvoor onvermijdelijk langs bij de notaris. Die registreert de aankoop in een akte en maakt uw eigendom daarmee officieel. Voor een gemiddelde woning kunnen notariskosten voor die registratietaken al gauw enkele duizenden euro kosten. Dat kan efficiënter en goedkoper, vindt Jong VLD. Zij pleiten voor het wettelijk erkennen van zogenaamde “smart contracts” via blockchaintechnologie.

“Een smart contract is een digitale versie van traditionele contracten, waarmee je tussenstructuren als een notaris overbodig kan maken.” legt Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde uit. “In plaats van geschreven tekst zit alles vervat in digitale code. De informatie daarin kan via een zogenaamd blockchainnetwerk door heel veel mensen gedeeld worden: aannemers, architecten, het kadaster, koper, verkoper, etc. Zo’n systeem maakt het mogelijk dat de centrale registratie door een notaris niet meer nodig. Veel eenvoudiger en goedkoper dus. Voor jongeren zijn woningen al duur genoeg.”

Smart contracts moeten daarvoor eerst wettelijke erkenning krijgen bij het registreren van woningakten. Nu ligt die taak uitsluitend bij een notaris. “De wet daarvoor dateert al uit 1803, de tijd van Napoleon dus, en is nooit fundamenteel aangepast. Ondertussen is de maatschappij lichtjaren verder. Hoog tijd dat de wetgeving de technologische evoluties volgt. Zo maken we dingen goedkoper en efficiënter” zegt Vande Reyde.

Blockchaintechnologie is vooral bekend van de elektronische munt Bitcoin, maar wordt nu steeds populairder voor verschillende toepassingen. Zo gebruikt de haven van Antwerpen het om containers te beveiligen. Eerder deed Jong VLD een voorstel om bij auteursrechten SABAM te vervangen door blockchain.

Praktisch voorbeeld

Rik wil het huis van Yasmina kopen. Samen hebben ze een bedrag van 150.000 euro afgesproken. Momenteel is het nu nog de taak van de notaris om na te gaan of dit huis wel degelijk van Yasmina is, door nazicht bij het kadaster. Tegelijk moet de notaris zorgen dat Rik de 150.000 euro heeft overgedragen. Die blijft in bewaring bij de notaris. Voor bij handelingen worden notariskosten aangerekend.

Die stappen kunnen evengoed snel via blockchain. Het huis van Yasmina heeft daarin een unieke identificatiecode , bvb. HS89039. De financiële middelen van Rik zijn eveneens gelinkt aan een blockchaincode. Andere "blokken" in de keten zijn onder meer de bouw (aannemer, architect), de rennovaties, de gekregen subsidies voor zonnepanelen etc. Iedereen zit met een unieke code gelinkt in de blockchain. Alle informatie is daarin na te gaan door iedereen, zonder centrale tussenpartij.

Rik en Yasmina voeren nu hun transactie in met een smart contract. De blockchain verifieert of er aan beide voorwaarden is voldaan: is het huis echt van Yasmina en heeft Rik genoeg middelen? Indien beiden ok zijn, gaat de transactie door en wordt dit bijgeschreven in de blockchain. Rik is voortaan eigenaar van de identificatiecode die gekoppeld is aan het huis. Er moet geen centrale partij aan te pas komen om dit goed te keuren.

Voorbeelden van andere blockchain toepassingen

Smart contracts zijn al wettelijk in sommige Amerikaanse staten en worden reeds gebruikt voor eigenschap te registreren via blockchain in oa. Ghana, Honduras en Georgië (niet toevallig plaatsen waren centrale administratie zwakker staat).

Blockchain is momenteel in volle ontwikkeling en kan gebruikt worden voor ondermeer:

- Auteursrechten in de muziekindustrie (einde van SABAM)

- Allerlei bureaucratie bij overheid wegwerken (zoals vergunningen)

- Beveiliging van voedselveiligheid, goederentransport, …

- In Finland worden asielzoekers geregistreerd via blockchain om hen te laten werken en vrij rond te laten reizen.

Welke wet moet aangepast worden om smart contracts mogelijk te maken?

"De wet van 25 Ventôse van het jaar XI". Dat is de wet die het notarisambt regelt. Ze stamt van 1803, vandaar de vreemde benaming.

 

 

Hoeveel hoog zijn notariskosten?

Voor een gemiddelde woning betaal je ongeveer 2.000 euro notariskosten. Daar staan natuurlijk de nodige diensten tegenover. Het eigenlijke verlijden van akten kan volgens ons voorstel eficienter via blockchain waardoor deze kost wegvalt.

Uiteraard zijn registratierechten, die een notaris doorstort naar de overheid, een veelvoud van dit bedrag. Hierover deed Jong VLD eerder een voorstel.


Moeten notarissen worden afgeschaft?

Zeker niet. Notarissen zijn en blijven enorm nuttig voor het verlenen van advies. Echter, de eigenlijke akte handelingen kunnen efficiënter via smart contracts gedaan worden in de blockchain. Notarissen hebben daardoor meer ruimte om zich te concentreren op hun kerntaken.

Wie maakt de infrastructuur voor blockchain?

Blockchain wordt gemaakt via open source code. Dat wil zeggen dat iedereen in principe kan meewerken aan de achterliggende netwerkinfrastructuur. Enkele startups zijn al volop bezig met de ontwikkeling van blockchain voor smart contracts. Ethereum is daar de bekendste toepassing van. Eens het wettelijk kan, is het dus op korte termijn mogelijk om aktekosten tot het verleden te laten behoren.

Meer informatie

2017: the year of smart contracts

How do smart contracts work

Waarom blockchain het thema van het politieke jaar wordt