Woning kopen? Geen notaris meer nodig.

september 21, 2017

Geef  “Smart contracts” via blockchain wettelijke erkenning voor de aankoop van woningen.

Wie een huis koopt, moet daarvoor onvermijdelijk langs bij de notaris. Die registreert de aankoop in een akte en maakt uw eigendom daarmee officieel. Voor een gemiddelde woning kunnen notariskosten voor die registratietaken al gauw enkele duizenden euro kosten. Dat kan efficiënter en goedkoper, vindt Jong VLD. Zij pleiten voor het wettelijk erkennen van zogenaamde “smart contracts” via blockchaintechnologie.

Een smart contract is een digitale versie van traditionele contracten, waarmee je tussenstructuren als een notaris overbodig kan maken. In plaats van geschreven tekst zit alles vervat in digitale code. De informatie daarin kan via een zogenaamd blockchainnetwerk door heel veel mensen gedeeld worden: aannemers, architecten, het kadaster, koper, verkoper, etc. Zo’n systeem maakt het mogelijk dat de centrale registratie door een notaris niet meer nodig. Veel eenvoudiger en goedkoper dus. Voor jongeren zijn woningen al duur genoeg.

Smart contracts moeten daarvoor eerst wettelijke erkenning krijgen bij het registreren van woningakten. Nu ligt die taak uitsluitend bij een notaris. De wet daarvoor dateert al uit 1803, de tijd van Napoleon dus, en is nooit fundamenteel aangepast. Ondertussen is de maatschappij lichtjaren verder. Hoog tijd dat de wetgeving de technologische evoluties volgt. Zo maken we dingen goedkoper en efficiënter. 

Blockchaintechnologie is vooral bekend van de elektronische munt Bitcoin, maar wordt nu steeds populairder voor verschillende toepassingen. Zo gebruikt de haven van Antwerpen het om containers te beveiligen. Eerder deden we een een voorstel om bij auteursrechten SABAM te vervangen door blockchain. Blockchain is ook een strijdpunt op ons zomercongres.

Praktisch voorbeeld

Rik wil het huis van Yasmina kopen. Samen hebben ze een bedrag van 150.000 euro afgesproken. Momenteel is het nu nog de taak van de notaris om na te gaan of dit huis wel degelijk van Yasmina is, door nazicht bij het kadaster. Tegelijk moet de notaris zorgen dat Rik de 150.000 euro heeft overgedragen. Die blijft in bewaring bij de notaris. Voor bij handelingen worden notariskosten aangerekend.

Die stappen kunnen evengoed snel via blockchain. Het huis van Yasmina heeft daarin een unieke identificatiecode , bvb. HS89039. De financiële middelen van Rik zijn eveneens gelinkt aan een blockchaincode. Andere "blokken" in de keten zijn onder meer de bouw (aannemer, architect), de rennovaties, de gekregen subsidies voor zonnepanelen etc. Iedereen zit met een unieke code gelinkt in de blockchain. Alle informatie is daarin na te gaan door iedereen, zonder centrale tussenpartij.

Rik en Yasmina voeren nu hun transactie in met een smart contract. De blockchain verifieert of er aan beide voorwaarden is voldaan: is het huis echt van Yasmina en heeft Rik genoeg middelen? Indien beiden ok zijn, gaat de transactie door en wordt dit bijgeschreven in de blockchain. Rik is voortaan eigenaar van de identificatiecode die gekoppeld is aan het huis. Er moet geen centrale partij aan te pas komen om dit goed te keuren.