Vakbonden moeten geen werkloosheids-uitkeringen betalen.

oktober 3, 2017
We stellen het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen door vakbonden in de vraag. Voor de syndicaten is dit een instrument om politieke macht op een ondemocratische manier te behouden. Dat kan beter en goedkoper via blockchain, zonder tussenvehikels. 

Val je even zonder werk, dan kan je momenteel niet rond vakbonden heen. Ze krijgen van de overheid een quasi-monopolie op het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen. Zo zijn ze verzekerd van een groot ledenaantal én bijhorende politieke macht. Dat is niet langer te verantwoorden. Vakbonden hebben bestaansrecht en mogen hun mening laten horen.  Maar hun leden en impact moeten ze wel op een democratische manier verdienen.

Het budget voor werkloosheid wordt beheerd door de RVA. De uitbetaling besteden ze uit aan vier tussenvehikels, de zogenaamde “erkende uitbetalingsinstellingen”. Dat zijn de drie vakbonden plus de Hulpkas. Maar zelfs bij die laatste – een overheidsinstelling- hebben vakbonden het grotendeels voor het zeggen.

Vakbonden zitten in alle bestuursorganen van de Hulpkas, hun enige concurrent. Dat is alsof Herman Van Holsbeeck het beleid van Club Brugge mee bepaalt. Een absurd systeem. Syndicale organisaties hebben er alle belang bij dat de Hulpkas een onaantrekkelijke dienst levert. Zo worden werklozen sneller lid bij een vakbond. Er is geen sprake van een echt alternatief.

Vakbonden en Hulpkas krijgen jaarlijks zo’n 200 miljoen euro van de overheid voor deze taak. Dat kan veel goedkoper via blockchaintechnologie. Blockchain is een netwerkvorm, bekend van de virtuele munt Bitcoin, die partijen met mekaar linkt via wiskundige algoritmen . Ze wordt voor steeds meer toepassingen gebruikt. Dankzij blockchain zijn tussenvehikels als vakbonden niet meer nodig bij de uitbetaling van werkloosheidssteun.

We kijken daarbij naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering maakte van blockchain een prioriteit. Er loopt momenteel een experiment waarbij een werkloosheidsgeld rechtstreeks bij mensen terecht komt. Dat levert minder fraude op en kan uitkeringen aanpassen volgens de noodzaak van mensen zonder werk.

 Zoiets moet ook bij ons kunnen. We willen daarom dat dat de wetgeving aangepast wordt. We startten daarom een online petitie gericht aan de federale regering.

Ongeacht ideologische strekking moeten we alle ondemocratische privileges in vraag durven stellen. Enkel zo komen overheidsmiddelen terecht bij mensen die het echt nodig hebben. Innovatie op basis blockchain heeft geweldig veel potentieel. Onze buurlanden staan hier verder mee. Als we nu onze wetten niet aanpassen, dreigen we lichtjaren achterop te raken.