Jong VLD verkiest Emmanuel Macron tot Blauwe Reus, Peraïta en Mayeur tot Blauwe Kneus

februari 6, 2018

De Franse president Emmanuel Macron is door de 3.000 leden van Jong VLD verkozen tot Blauwe Reus van 2017, een prijs die de liberale jongeren jaarlijks uitreiken aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het liberale gedachtegoed. De tegenhanger, de Blauwe Kneus, ging naar de socialistische Peraïta en Mayeur.

Macron: een fris politiek alternatief

“De keuze voor Macron als Blauwe Reus moet breder worden gezien dan enkel zijn verdienste als Franse president”, zo zeggen Nys en Veys, politiek secretarissen van Jong VLD. “Door het voorzien in een fris politiek alternatief gaat Macron voorbij aan de klassieke rechts-links tegenstelling en verdedigt hij ten volle de liberale democratie”. Daarenboven wist hij de grootse arbeidsmarkthervorming in decennia door te voeren en vulde hij dit aan met een vernieuwd Europees enthousiasme.

De Blauwe Reus zal in ontvangst worden genomen door Arthur Corbin, voorzitter van La République En Marche Benelux. Corbin is tevens gastspreker op de nieuwjaarsreceptie Jong VLD en zal de Europese lijn van Macron daar verder toelichten.

Nieuw liberalisme

Macron als Blauwe Reus past ook binnen het nieuwe bewind van kersvers voorzitter Hans Maes. “Macron sluit aan bij het politiek project waar we de komende twee jaar met het bestuur van Jong VLD op willen inzetten. We kijken verder dan dagdagelijkse politiek en zoeken we naar doortastende antwoorden op de (nieuwe) breuklijnen van de 21e eeuw die ingaan tegen de klassieke links-rechtstegenstelling”, zo zegt Maes. Op inhoudelijk vlak wil de jongerenpartij het liberalisme herdefiniëren door het breder debat aan te gaan, zowel binnen als buiten de liberale familie.

Blauwe kneuzen: politieke wantoestanden hebben vrij spel

De Blauwe Kneus ging dit jaar naar Pascale Peraïta en Yvan Mayeur, wiens gedrag in het Samusocial schandaal ingaat tegen de principes van Jong VLD, en breder de liberale democratie. “Het is onaanvaardbaar dat de leiders van een sociale organisatie zo omspringen met hun voorzieningen”, zegt Nys. “Een dergelijke organisatie dient te werken volgens de principes van transparantie, solidariteit en eerlijkheid. Principes waar wij als politieke jongerenorganisatie dag in dag uit voor strijden”, vult Veys verder aan.

De pers is uitgenodigd om aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie.

> Waar: Partijhoofdkwartier Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel
> Wanneer: Zaterdag 10 februari 2018, vanaf 19u

Meer informatie

Hans Maes, voorzitter Jong VLD (+32 494 54 94 06)

Alexandra Roumans, communicatie Jong VLD (+32 477 96 59 43)