Antwerpen wordt een jaar langer gegijzeld

februari 28, 2018

Opiniestuk Aimé Schrauwen

Er loopt een litteken door onze stad, een litteken genaamd de knip. Het snijdt in de opbrengsten van de horeca, de winkels zien hun klanten verdwijnen, het is een snee in de eigenwaarde van elke Antwerpenaar.

De Antwerpenaar heeft recht op een antwoord! Waarom lopen de werken een jaar vertraging op?   Is de rede afdoende? Kon dit op voorhand ingecalculeerd worden? De communicatie omtrent de vertragingen getuigt van een enorme arrogantie. Alsof de burger niet verdient te weten waarom zijn stad een jaar langer verscheurd wordt.

Koen Kennis: “We gaan zelf met de stad nog bestuderen of we dit niet kunnen verbeteren en optimaliseren.”

Laten we wel wezen, dit is geen uitleg, noch een excuus noch een rechtvaardiging. De externe effecten van deze vertraging worden hier weggewuifd alsof ze onbestaande zijn. Deze vertraging zal economische en sociale drama’s met zich meebrengen. Randmaatregelen zullen nodig zijn om onze burgers en handelaars te ontlasten van deze druk. Men kan niet schouderophalend genoegen nemen met de gegeven uitleg.

Voorzie hindervergoedingen voor de handelaars. Zet een stop op bijkomende wegenwerken in het Antwerpse, enkel het hoognodige mag nog worden uitgevoerd. De aannemer en de schepen van mobiliteit moeten tot verantwoording worden geroepen, men moet kunnen uitmaken of hier sprake is van overmacht of van achteloze mismeestering.

De bewoners die wekelijks om 5u gewekt worden door een drilboor krijgen nu te horen daar een jaar langer van af te zien. De zondagsrust of nachtrust wordt met de regelmaat van de klok verstoord, er zijn geen fietsenstallingen meer voor de eigen fiets, geen parkeerplaatsen meer. Allemaal zaken die we wisten en het aftellen maakte het juist draaglijk”: Philip Claes. Dit gaat niet alleen om mobiliteit, om de kost van een vertraging, dit gaat over het feit dat de Antwerpenaar niet zomaar nog eens een jaar zijn straten wilt afgeven.

“Als we onze stad dan toch nog niet terugkrijgen, geef ons dan tenminste een afdoende verklaring en een reeks van maatregelen die onze stad verlicht. Maak Antwerpen terug vrij en laat zien dat u verantwoordelijk met onze stad omspringt.”: Aimé Schrauwen