Gatz stuurt Katz, Jong VLD liever een vrouw

maart 14, 2018

Geachte minister van Cultuur, Jeugd en Media

Beste Sven,

Gisteren kwam u niet opdagen voor een debat, georganiseerd door studentenvereniging Politika over de macht van de overheid. Uitgerekend op een evenement rond een liberaal thema, op poten gezet door talloze jonge vrijwilligers en studenten, ontbrak u als vertegenwoordiger van de liberale familie.

Als liberale jongeren, als Jong VLD, maar vooral als nieuwe generatie kunnen wij niet anders dan dit aankaarten en afkeuren.

Geen vrouwen in het panel, dus geen echt politiek debat” redeneerde u op Twitter.

Als jongeren wordt ons vaak naïviteit verweten, maar volgens ons heb je beter een maatschappelijk debat dan helemaal geen debat. U hebt een hele talentpool aan jongeren om naar voor te schuiven wanneer u zelf niet in mogelijkheid bent om te verschijnen op het debat.

Ongeacht de zogenaamde vrouwvriendelijke intentie, overschaduwt uw handelen hier de boodschap. Het gaat hier om jongeren die bovenop hun studies, bovenop hun studentenjob, bovenop hun sociaal leven, de verantwoordelijkheid op zich nemen om het maatschappelijk debat te organiseren. Is het niet aan de liberalen om zulke initiatieven, die getuigen van een groot gevoel van verantwoordelijkheidszin, te ondersteunen?

En als u vindt dat een politiek debat zonder vrouwen geen écht debat is, stuur dan een vrouw in plaats van uw kat. U bent minister van Jeugd, ondersteun dan uw jeugd, waardeer het werk dat de jeugd op zich neemt en leg dat niet zomaar naast u neer.

Jong VLD bulkt van divers, ontluikend talent. Inhoudelijke debatten zijn een opportuniteit om een grote stap te zetten in de ontwikkeling van politiek talent. Het is een kans om het persoonlijke, inhoudelijke discours voor te leggen aan groot publiek. Deze kans werd de jonge liberale vrouwen onthouden. Het idee dat debatteren iets voor mannen is, is werkelijk te zot voor woorden. We hopen dat dit een slip of the tongue blijkt dat eerstdaags wordt rechtgezet.

Politiek is een zaak van mannen, vrouwen en iedereen daartussen. Als organisatie wil Jong VLD inzetten op de gelijke vertegenwoordiging van alle geslachten in het maatschappelijk debat. Gelijke kansen voor alle jongeren die zich engageren in de politiek, daar werken wij aan. We staan natuurlijk steeds open voor een dialoog over hoe we dat samen met u nog beter kunnen doen. Onze deur staat steeds voor u open.

Met Hoopvolle groeten,

Uw liberale jeugd