Wissel(geld) op de toekomst!

maart 20, 2018

Zwerfvuil: het is en blijft een plaag. In 2015 telden we in Vlaanderen maar liefst 20.426 ton zwerfvuil, goed voor een prijskaartje van €164.199.603. Even rekenen: dat komt neer op maar liefst €25 per inwoner, €25 die een smet vormt op een proper en gezond leefmilieu. Het milieu kent geen grenzen, als we wereldwijd gaan kijken zien we dat slechts 9% van alle plastic in de wereld gerecycleerd worden. Je zou bijna denken dat we iets gaan moeten ondernemen. Tot nu toe hebben we als samenleving vooral gekeken naar het probleem te bestrijden, en minder het voorkomen. Denk maar aan de jonge Nederlandse ondernemer Boyan Slat die met een ingenieus systeem op plastic wil gaan vissen in de oceanen. Maar als we ook preventief te werk willen gaan moeten we omschakelen naar een circulaire economie, waarbij recyclage en hergebruik centraal staan, en hier kan statiegeld een rol spelen.

Zwerfvuil aanpakken kan op verschillende, complementaire manieren. Zo blijft preventie, sensibilisatie en informatie verstrekken noodzakelijk, maar het is jammer genoeg onvoldoende. In Vlaanderen staan we nochtans aan de top wat recyclage betreft, maar de recyclage van PET-flessen en blikjes blijft een probleem. Een concrete oplossing hiervoor is het invoeren van statiegeld, een systeem dat in Duitsland al langer geldt én werkt.

Door het creëren van een financiële incentive die mensen ontvangen bij het teruggeven van hun verpakkingsproducten, worden de externe kosten van menselijk gedrag gecorrigeerd. Het principe erachter is simpel: de vervuiler betaalt. Het weggooien van zwerfvuil betekent in immers het weggooien van het betrokken statiegeld. Door dit systeem in combinatie te zien met de reeds bestaande PMD-zakken, gaan we voor een totaalbenadering van zwerfvuil en recyclage die als opstap dient naar een duurzame en circulaire economie. Dus, waar wachten we nog op?