Limburg

Limburg

Cedric Liesens
Lennert Hansen
Soetkin Jehaes
Jeroen Vanrusselt
Bencherif Karim
Birthe Lux
Philippe Nys
Matthias Allary

 

Lennert Hansen

Lennert Hansen

 • Wie ben jij?

Geboren te Hasselt en getogen te Stevoort ben ik een rasechte Hesselier. Opgroeiend in de provinciehoofdstad van Limburg leerde ik al snel wat het betekende om Limburger te zijn en waar het Limburggevoel voor staat: warmte, gezelligheid en samenhorigheid. Dit zorgde ervoor dat ik ging houden van mijn stad Hasselt en provincie Limburg. Mijn passie voor politiek is hier onlosmakelijk mee verbonden. Want als je ergens van houdt, dan vecht je er voor, dan zorg je er voor, wil je er alles voor doen.

 • Waarom hoor jij thuis in de Raad van Bestuur?

De voorbije bestuursperiode heb ik mij als bestuurslid van Jong VLD nationaal ingezet voor de promotie van Limburg, samenwerking tussen Limburgers, het lanceren van ideeën en de realisatie van voorstellen. Ik hoop zo in relatief weinig tijd te hebben bewezen waarom ik een plaats verdien en thuishoor in de raad van bestuur van Jong VLD.

 • Wilde gok: waar staat Jong VLD binnen 10 jaar?

Wij Jong VLD'ers hebben een enorme drive, een energie die voortkomt uit enthousiasme, uit de wens om iets nieuws te organiseren omdat het oude niet bevalt of niet werkt. Wij durven verder te kijken, verder dan wat is, we proberen te zien wat mogelijk is.  Jong VLD heeft een positieve en optimistische toekomstvisie die binnen 10 jaar de samenleving vorm zal geven en nog vele generaties jongliberalen na ons zal inspireren en motiveren.

Soetkin laag

Soetkin Jehaes

 • Wie ben jij?

Mijn naam is Soetkin Jehaes. Ik ben een 23-jarige gehuwde vrouw, afkomstig van en wonend in het Limburgse Alken. In 2016 behaalde ik mijn Master in de Kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel werk ik mijn laatste jaar af van de Master na master in het Internationaal en Europees Recht aan de VUB. Sinds twee jaar ben ik voorzitter van Jong VLD Limburg. Ik ben reeds vijf jaar secretaris van Jong VLD Groot-Hasselt. Daarnaast ben ik penningmeester van Vrije Vrouwen Alken, bestuurslid van Open Vld Alken, adviserend lid van het Regiobestuur van Open Vld Limburg en zetel ik in de Raad van Bestuur van Jong VLD nationaal, in het Dagelijks Bestuur van Open Vld Limburg en in het lijstvormingscomité van Open Vld voor kanton Tongeren bij de provincieraadsverkiezingen 2018.

 • Waarom hoor jij thuis in de Raad van Bestuur?

Sinds mijn lidmaatschap bij Jong VLD, vijf en een half jaar geleden, heeft mijn diepgaand geloof in het liberalisme zich omgezet in een onafgebroken engagement voor Jong VLD. Ik ben zeer actief en aanwezig op nationale activiteiten en vergadering. Met graagte zet ik mij in om te vechten voor vrijheid en mee de idealen van Jong VLD te verdedigen. Daarnaast kan ik naar mijn inziens mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van de Limburgse jonge liberalen, pas optimaal uitvoeren wanneer ik hen ook op de nationale Raad van Bestuur kan vertegenwoordigen.  Het huidig beleid van Jong VLD Limburg hecht enorm veel belang aan een goede terugkoppeling van de lokale afdelingen naar de nationale overkoepeling en omgekeerd. De Limburgse provinciale koepel probeert dan ook een prominente rol te spelen in deze communicatie om te zorgen voor duidelijkheid en het voorkomen van misverstanden aan beide kanten. Dit is noodzakelijk om, samen met nog andere elementen zoals onderlinge dynamiek tussen de afdelingen en vormingen voor de leden, de best mogelijke werking te creëren bij de lokale afdelingen.

 • Wilde gok: waar staat Jong VLD binnen 10 jaar?

Binnen 10 jaar zal er vermoedelijk een serieuze politiek vernieuwing zijn doorgevoerd, misschien zijn er volledig nieuwe systemen ontwikkeld om aan politiek te doen en bestaan de traditionele partijen niet meer. Wel ben ik er steevast van overtuigd dat er altijd liberale jongeren zullen zijn; jongeren die inzien dat het liberalisme de enige ideologie is die de oplossingen houdt voor het besturen van een samenleving. Evenals geloof ik erin dat deze jongeren zich steeds zullen verenigen en samen zullen blijven vechten voor onze idealen. Afhankelijk van de veranderingen die onze maatschappij en het politieke kader zullen doormaken, kan het dat dit binnen 10 jaar nog steeds bij Jong VLD gebeurt, maar kan het ook dat politieke jongerenpartijen een hele andere vorm hebben aangenomen. Ik geloof er alleszins in dat de liefde van jongeren voor 'Vrijheid, Vooruitgang en Verantwoordelijkheid' nooit zal sterven.

Jeroen Vanrusselt

Jeroen Vanrusselt

 • Wie ben jij?

Ik ben Jeroen Vanrusselt, 25 jaar, werkzaam als Attaché interne mobiliteit bij de stafdienst P&O van de FOD Financiën. Ik ben al lang erg geïnteresseerd in politiek en alles wat hiermee te maken heeft. Tijdens mijn studies is deze passie helemaal opengebloeid en ben ik lid geworden van Jong en Open VLD.  Ik ben medeoprichter en tevens huidig voorzitter van Jong VLD Diepenbeek. Ook ben ik actief bezig voor Jong VLD Limburg. Graag zou ik dan ook mijn engagement verder willen zetten op het nationale niveau.

 • Waarom hoor jij thuis in de Raad van Bestuur?

Ik ben sterk geïnteresseerd in de thema’s onderwijs, mobiliteit, overheidsbeleid, burgerschap en de Europese Unie. 1 van mijn doelen is om de relatie tussen jongeren en politiek te verbeteren. Graag wil ik de politiek dichter bij de jongeren brengen, zodat ook zij het gevoel hebben dat er naar hun geluisterd wordt. Wat kan u van mij verwachten? Ik ben gemotiveerd,  gedreven en enthousiast om mijn ideeën op het nationale niveau te delen. Ik ben een echte teamplayer en iemand die gelooft in een optimistische verhaal, een liberaal verhaal. Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen aan dit (liberale) verhaal.

 • Wilde gok: waar staat Jong VLD binnen 10 jaar?

Jong VLD zal over 10 jaar nog altijd de grootste jongerenbeweging van Vlaanderen zijn. Met nog meer geëngageerde en gemotiveerde leden. Ik denk dat we binnen tien jaar nog meer jongeren kunnen overtuigen dat onze waarden (Vrijheid, gelijke rechten voor iedereen, verantwoordelijkheid, … ) essentieel zijn voor een open en tolerante samenleving. Ik denk dat Jong VLD een meerwaarde kan betekenen om deze doelstelling binnen 10 jaar zo maximaal mogelijk te halen.

Bencherif Karim

Bencherif Karim

 • Wie ben jij?

Ik ben Karim Bencherif en ik ben 20 jaar. Ik ben ondertussen 4 jaar lid van jong VLD. Ik ben momenteel ondervoorzitter in Groot-Hasselt, Politiek-secretaris in Limburg en ook Lid van de RvB van nationaal. Ik studeer rechten aan de UGent, verder ben ik ook lid en aspirant van LVSV Gent!

 • Waarom hoor jij thuis in de Raad van Bestuur?

Omdat ik maatschappelijke verandering wil teweeg brengen en een liberalisme wil verkondigen van hoop en optimisme! Ik geloof namelijk dat het liberalisme de ideologie bij uitstek is die ervoor kan zorgen dat het individu ten volle vrij en gelukkig kan ontwikkelen, omdat ik een verhaal van burgerschap terug wil verspreiden waarbij rechten  maar ook verantwoordelijkheden belangrijk zijn, omdat ik en voorvechter wil zijn voor een samenleving waar we met z'n allen een plaats in kunnen hebben.

 • Wilde gok: waar staat Jong VLD binnen 10 jaar?

Niet binnen tien jaar, maar binnen 5 jaar al zal jong VLD een dynamische jongerenvereniging zijn waarbij jongeren zich ten volle kunnen ontwikkelen, waar ze het liberalisme leren kennen in de fond, een plaats en een vereniging voor al wie gelooft in een betere samenleving, een samenleving voor ons allen, een vereniging die optimistisch kijkt naar de toekomst en kritisch durft zijn en een weerwoord durft bieden  voor al diegene die een totalitaire, nationalistische of collectivistische gedachtegoed aanhangen! En vooral een vereniging met inhoudelijk sterke punten die de samenleving kunnen overtuigen en verbeteren!

Birthe

Birthe Lux

 • Wie ben jij?

Ik ben Birthe, gewoon Birthe Lux. 20 jaar. Studente rechtspraktijk. Eeuwig optimist en liberaal. Politiek geëngageerd binnen haar eigen gemeente Geetbets en bij Jong Open VLD.

 • Waarom hoor jij thuis in de Raad van Bestuur?

Jongeren zijn de toekomst en zo belangrijk voor de vorming van onze maatschappij. Daarom vind ik het zo belangrijk om mij te engageren in de politiek. Jongeren klaarstomen voor de toekomst en hen zo veel mogelijk voordeel bieden.

Matthias Allary

Matthias Allary

 • Wie ben jij?

Mijn naam is Matthias Allary en woon in Diepenbeek. Ik ben 20 jaar jong en heb land- en tuinbouw gestudeerd te Sint-Truiden. Sinds september dit jaar werk ik in de boomkwekerij te Vliermaalroot. Ikzelf ben ondervoorzitter en mede oprichter van Jong Vld Diepenbeek, ik ben sinds kort ook bestuurslid van Open Vld Diepenbeek en daarnaast zetel ik in de Rvb van Jong Vld Limburg.

 • Waarom hoor jij thuis in de Raad van Bestuur?

4 jaar geleden werd ik lid bij in de tijd genoemd Jong Vld Hasselt nu genaamd als Groot Hasselt. Daar ben ik toch een groot jaar lid geweest tot ik besefte dat ik iets wilde betekenen in mijn gemeente. Er was al een poging ondernomen om Jong Vld Diepenbeek op te richten door anderen maar helaas. Nu was mijn huidige voorzitter al de kleine stappen aan het zetten om het te wagen en daar heb ik me bij aangesloten. 

 

 • Wilde gok: waar staat Jong VLD binnen 10 jaar?

Op het congres zeiden ze dat optimisme vereist is tegenwoordig dus durf ik zeggen: binnen 10 jaar speelt Jong Vld een nog grotere rol dan ze nu al hebben. Jongeren willen vrijheid, voor henzelf spreken ÉN dingen veranderen voor de nieuwe generatie die zij later op de wereld zetten. Dus binnen 10 jaar staan op het punt dat politiek niet saai wordt bekeken maar als mensen die samen dingen willen veranderen. De nieuwe generatie goesting geven zich in te zetten voor het nieuwe morgen!!!