Lokale toelages

Lokale toelages 2018

Activiteiten

  • Jong VLD Nationaal wil de lokale afdelingen ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten. Daarom kunnen lokale afdeling Jong VLD vragen om een toelage ter ondersteuning van hun activiteiten. De activiteiten kunnen van velerlei aard zijn. Enkele voorbeelden zijn een quiz, pokertoernooi, lezing, vorming 
    • Kerstmarkten of nieuwjaarsrecepties komen evenwel NIET in aanmerking voor een toelage.  Het heeft dan ook geen zin om voor die activiteiten een aanvraag in te dienen.
  • Jong VLD Nationaal komt per activiteit tegemoet in de helft van de kosten, met een maximumtoelage van 100 euro per activiteit. Enkel kosten die op basis van facturen of contracten (bv. huur van zaal) kunnen gestaafd worden komen in aanmerking voor terugbetaling. Ook moet er van de activiteit een Facebook-event terug te vinden zijn.
  • Een lokale Jong VLD-afdeling kan jaarlijks voor maximum twee activiteiten een toelage ontvangen.
  • Afdelingen moeten statutair in orde zijn én lidgelden dienen betaald te zijn

Nieuwe afdeling

  • Elke nieuwe lokale Jong VLD-afdeling die in 2018 opstart , ontvangt  van Jong VLD Nationaal een starttoelage van 100 euro.
  • Een Jong VLD-afdeling bestaat minstens uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze drie mandaten moeten door verschillende natuurlijke personen ingevuld worden. Met ander woorden, een lokale Jong VLD-afdeling bestaat uit minstens drie personen.
  • De afdeling beschikt over een eigen rekeningnummer.
  • Deze toelage is enkel van toepassing op individuele, lokale afdelingen en niet op  opstartende samenwerkingsverbanden,  bovenlokale of provinciale initiatieven.