Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Loopt iemand anders schade op door jouw fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid? Dan ben jij daar aansprakelijk voor. Dat betekent dat je verplicht bent om het slachtoffer schadeloos te stellen: je herstelt de schade of betaalt een schadevergoeding.

Het ‘burgerlijke’ wijst erop dat de schade berokkend wordt door de ene burger aan de andere burger, en bijvoorbeeld niet aan de staat.

Wat is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dan?

Eist iemand van jou een schadevergoeding? Dan verdedigt je verzekeraar jou daartegen. Blijk je aansprakelijk te zijn? Dan vergoedt je verzekeraar het slachtoffer. Voorwaarde is wel dat je de schade onopzettelijk hebt veroorzaakt. Als niemand aansprakelijk is, kan een ongevallenverzekering een uitkomst bieden.

Verzekerd door Jong VLD? 

Open Vld sloot een overeenkomst die ook Jong VLD en diens lokale afdeling dekt in geval van schade aan derden. De afdelingen zijn automatisch verzekerd als ze erkend zijn en statutair voldoen aan de regels van Jong VLD. Activiteiten hoeven niet langer gemeld te worden.

Met activiteiten bedoelen we activiteiten van sociale aard, zoals vergaderingen, congressen, studiedagen, banketten ed. (geen gevaarlijke activiteiten). Organiseer je een activiteit waar enig risico aan verbonden is (bungeejump, zeepkistenrace ed.), dan ga je best een aanvullende verzekering aan.

Attest lokale afdelingen

Bepaalde lokale besturen vragen een attest voor te leggen. Hier kan je zo’n attest downloaden.

Attest burgerlijke aansprakelijkheid voor lokale afdelingen

Onze verzekeraar

Jong VLD is verzekerd bij Vivium te Antwerpen. Meer info nodig? Contacteer ons via [email protected]